Więcej informacji

test test test

Firma Novigo Films Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej usługi co-packingu z zastosowaniem nowoczesnej linii pakująco-obkurczającej wykorzystującej roboty licząco-podające”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej na skalę kraju usługi co-packingu z wykorzystaniem linii pakująco-obkurczającej oraz robotów licząco-podających, co spowoduje dywersyfikację działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W ramach projektu zaplanowano zakup następujących środków trwałych:

 • Zgrzewarka ze zgrzewem bocznym i kroczącym zgrzewem poprzecznym;
 • Tunel obkurczający folię;
 • Robot podający (2 szt.);
 • Automatyczna etykieciarka;
 • Automatyczna zaklejarka kartonów.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) –309 340,00 zł
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC

Wartość projektu: 809 340,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 500 000 PLN


+48 690 855 112

polski